ارتباط با ما

آدرس کارخانه:

شهرک صنعتی، جاده میرجاوه، بلوار صنعت، نبش صنعت 6

کد پستی : 9816756744

تلفن تماس:

054-33592240

054-33592335

فکس:

054-33592243

تماس با مدیر عامل آقای یعقوبی

09151414226

فروش:

09154384226

ایمیل:

ahankaransb@yahoo.com

ارسال پیام