استخدام

فرم درخواست همکاری

شرکت آهنکاران سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند. متقاضي محترم، خواهشمنداست با صبر و دقت نسبت به تكميل كليه فيلدهای فرم ذيل اقدام فرموده سپس كليد ” ثبت اطلاعات” را بزنيد.