خدمات

خدمات تبدیلی و تولیدی

خدمات تبديلی وتوليدی كه شركت آهن كاران سيستان وبلوچستان ارائه می دهد به اين شرح می باشد:

  • انجام عمليات تبديلی محصولات فولادی.
  • تهيه وتدارك انواع ورق های فولادی ،گالوانيزه وقلع اندودشده
  • انجام عمليات پانچ و سوراخ كاری ورق وصفحه هاي فلزی
  • تبديل كلاف سرد به ورق تا ضخامت 3 ميليمتر
  • تبديل كلاف گرم به ورق تا ضخامت 16 ميليمتر
  • تبديل كلاف قلع اندود به ورق
  • برش انواع ورق سرد و گرم تا ضخامت 25 ميليمتربا استفاده از گيوتين 6 متری
  • انجام عمليات فلزی وساخت قطعات مورد نياز
  • ساخت سوله های فلزی