کلاف اسیدشویی شده

بخشی از محصول توليدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق بوسيله اسيد، به واحد اسيد شوئی انتقال می يابد.در خطوط اسيدشوئی کلافها پس از باز شدن توسط قرقره های باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد از نوع اسيد کلر يدر يک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايی شسته می شو ند. اين کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه های اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تو نل هوای گرم خشک می شوند. پس از عمليات اسيد شوئی بخشی ازمحصول به صورت کلاف اسيد شوئی شده به بازار عرضه و بخش عمده آن برای توليد محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می يابد.

كلاف اسيد شويی شده

بطور کلی هدف از نصب اين خطوط عبارتست از :

 1. حذف اکسيدهاي سطحي از روی ورق با عبور دادن آن از حوضچه هاي اسيد کلر يدر يک.
 2. کناره بري ورق براي رسيدن به عرض نهايي و حذف هرگو نه عيوب احتمالي موجود درکناره هاي ورق.
 3. روغن کاري سطح ورق با استفاده از ماشين الکترواستاتيک.
 4. اصلاح شکل ورق گرم با استفاده از دستگاه استرچ لولر.
 5. بازرسي کلاف براي بررسي و کنترل تمام اطلاعات اصلي کلاف (شماره ذوب ، شماره برنامه ، وزن ، ضخامت ، عرض ، نوع فولاد ، درجه حرارت کلاف پيچي و غيره ) و روشن کردن هر گونه اشکال ناشي از فرآيندهاي قبلي (خارج از ضخامت در سر و ته کلاف ، لبه بري ، عيوب سطحی ، آخال غير فلزی ، پوسته هاي اکسيدی ، ترک ، زنگ زدگی و … ).

محصولات اسيدشوئی شده به سه بخش زير تقسيم می شوند :

 • کلافهای ارسالی جهت واحد تاندم ميل.
 • کلافهای ارسالی جهت واحد نورد دو قفسه ای.
 • کلافهای ارسالی جهت مشتری.

موارد كاربرد

 • مصارف ساختمانی: توليد لوله و پروفيل
 • اتومبيل سازی: قسمتهای ساختمانی و چرخ اتومبيل قطعات خودرو و اجزاء داخلي آن (ر ينگ و شاسي)
 • صنايع لوله سازی توليد انواع لوله هاي انتقال آب ، نفت و گاز
 • توليد مخازن گاز ،مايع و مخازن تحت فشار
 • فرم دهی مجدد جهت محصولات گالوانيزه
 • فرم دهی سرد و كشش عميق سيلندر گاز
مشخصات کلاف اسیدشویی
ضخامت حداقل 1/8 ميلی متر ـ حداكثر 5/3 ميلی متر
عرض حداقل 600 ميلی متر ـ حداكثر 1530 ميلی متر
وزن کلاف حداقل 2/2 ـ حداكثر 25/7 تن