ورق قلع اندود شده

براي توليد اين نوع ، ورق پس از عبور از حوضچه اسيد شویی الكتروليتی و دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه هاي محتوی محلول الكتروليت شده و طي پنج مرحله در حالي كه شمش خالص قلع ، آند ، و ورق ، كاتد را تشكيل می دهد. به روش الكتروليتي هر دو سطح ورق قلع اندود می گردد . در اين خط امكان پوشش دهی قلع با ضخامت هاي متفاوت در دو سطح ورق نيز وجود دارد .

پس از انجام اين عمليات ورق با عبور از كوره اي به نام كوره مافل تا درجه حرارت بالاي نقطه ذوب قلع ( 232 درجه سانتي گراد ) داغ مي شود و سپس در حوضچه اي سريعاً سرد می گردد كه اين كار باعث مي شودتا علاوه بر افزايش چسبندگي قلع، باعث درخشندگي سطح ورق قلع اندود نيز مي شوددر مرحله بعد، ورق قلع اندود شده به منظور رسوب دادن لايه اي از كرم بر روي آن ، از يك حوضچه عمليات شيميايي عبور داده مي شود اين عمل براي جلوگيري از اكسيداسيون بيشتر و تغيير رنگ سطح ورق در طول نگهداری در انبار انجام می گردد . ضمن اينكه قابليت چسبندگی رنگ و لحيم كاری را افزايش می دهد .

پس از شستشوی ورق با آب و خشک شدن با هوای گرم، در مرحله آخر، هر دو سطح ورق را به روش الكترواستاتيک در حد لايه بسيار نازكی روغن كاری مي كنند اين كار براي محافظت ورق از آسيب هايی كه هنگام بسته بندی وحمل ونقل وارد می شود انجام مي گيرد. محصولات اين خط به صورت كلاف يا شيت (ورق) به بازار مصرف عرضه می گردد .

ورق قلع اندود شده

موارد كاربرد ورق قلع اندود

ورق قلع اندود دارای كاربرد های زيادی است و غالباً در صنايع بسته بندی مواد غذایی ، شيميایی ، دارویی ، رنگ ها و ورنی ها و با درصد اندكی نيز در ساخت ساير مصنوعات از قبيل: فيلتر روغن ، گازوئيل ، هوا و آب برای كاميون ، اتوبوس ، تراكتور و ماشين آلات سنگين ، اتومبيل های سواری ، صنايع اسباب بازی ، باتری سازی و … به كار مي رود .

مشخصات ورق قلع اندود كلاف قلع اندود
طول (ميليمتر) 457 -1206
 عرض(ميليمتر) 600 – 1000  600 – 1030
ضخامت(ميليمتر) 0.18 – 0.4 0.18 – 0.4
وزن(تن) 1 -2 1.8 – 16.5