ورق گالوانيزه

کلاف های ورودی از خط نورد سردجهت توليد محصول گالوانيزه وارد اين خط می گردند ابتدا اين كلاف ها طي عمليات چربی زدائی بامواد قليائی و برس زنی، با آب گرم شستشو داده مي شوند بعد ازخشک کردن با هوای گرم ، كلاف های تميز شده، وارد كوره آنيل می شود،بعد توسط دستگاه های خنک كننده دمای كلاف ها برای ورود به حمام مذاب روی تنظيم می گردند. پس از خروج از حمام مذاب، برای تنظيم ضخامت پوشش روی از فشار هوا استفاده می كنند تا پوشش در تمامی سطح ورق يکنواخت گردد.

با دمش هوا و پاشيدن آب، ورق را خنک نموده تا وارد تانک آب سرد گردد، پس از عمليات فوق سطح ورق با دمش هوای گرم، خشک شده و در صورت نياز وارد نورد پوسته ای (SKIN PASS) جهت صافی سطح و ايجاد زبری مناسب بر روی سطح ورق می گردد. همچنين برای جلوگيری از شوره زدن کلاف گالوانيزه حين نگهداری در انبار، طی عمليات کروماته کردن، لايه نازکی از محلولهای حاوی کروم بر سطح ورق نشانده می شود و در نهايت پس از تست، بازرسی و بسته بندی متناسب با نياز مشتريان روانه بازار مصرف می گردد.

عمده كاربردهای ورق گالوانيزه:

  • پانلها و تابلوهای برق، سينی کابل
  • برخی از قطعات لوازم خانگی و تجهيزات آشپزخانه
  • مخازن
  • مجراهای هوا و دودكش ، ناودان ها و لوله ها
  • بدنه وسقف سوله ها وسالن ها
ورق گالوانيزه
مشخصات ورق گالوانیزه
عرض(mm) حداقل 750 حداكثر 1510
ضخامت(mm) حداقل 0/25 حداكثر 2
وزن(ton) حداقل2/7 حداكثر 23/8