ورق گالوانيزه کلاف های ورودی از خط نورد سردجهت توليد محصول گالوانيزه وارد اين خط می گردند ابتدا اين كلاف ها طي عمليات چربی زدائی بامواد قليائی و برس زنی، با آب گرم شستشو داده مي شوند بعد ازخشک کردن با هوای گرم ، كلاف های تميز شده، وارد كوره آنيل می شود،بعد توسط دستگاه […]

کلاف اسیدشویی شده بخشی از محصول توليدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق بوسيله اسيد، به واحد اسيد شوئی انتقال می يابد.در خطوط اسيدشوئی کلافها پس از باز شدن توسط قرقره های باز کننده وارد حوضچه هاي اسيد از نوع اسيد کلر يدر يک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايی شسته می شو […]

كلاف سرد نورديده ناحيه نورد سرد 1 بطور کلی از 7 واحد زير تشکيل شده است : خطوط اسيدشوئی، واحد تاندم ميل، واحد نورد دو قفسه ای، واحد شستشوی الکتروليتی، واحد تمپرميل، واحد قلع اندود وكارگاه غلتک. پس از طی مراحل نورد اوليه سرد (TANDEM) بازپخت (ANILING) نورد پوسته ای (SKIN PASS) نورد سخت کردن […]

کلاف گرم نوردیده فولاد حاصله توسط ماشين هاي ريخته گري مداوم به صورت تختال در مي آيد،اين تختالها به واحد نورد گرم انتقال داده مي شوند.در اين واحد تختالها در كوره هاي پيش گرم كن تا دماي 1280 درجه سانتي گراد گرم مي شوندو بعد از عمليات پوسته زدايي واردنورد هاي اوليه و مياني و […]

سوله های فلزی به سازه های فلزی شيب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص توليد می شود، سوله گويند.از اين قاب ها در پوشش دهانه های بزرگ و در ساختمان های صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه ها، انبارها، مرغ داری ها، آشيانه های هواپيما، سالن های ورزشی، تعميرگاه ها، پارکينگ ها، دامداری ها، فروشگاه […]

ورق قلع اندود شده براي توليد اين نوع ، ورق پس از عبور از حوضچه اسيد شویی الكتروليتی و دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه هاي محتوی محلول الكتروليت شده و طي پنج مرحله در حالي كه شمش خالص قلع ، آند ، و ورق ، كاتد را تشكيل می دهد. به روش الكتروليتي […]

ورق گالوانيزه رنگی در امتداد خط گالوانيزه واقع می باشد و به صورت خط پوشش دهي غلتكي طراحي گرديده است . از مزاياي اين خط ، سرعت بالا ، صرف رنگ كم و سازگاري با محيط زيست می باشد. در ابتدابراي بهبود مقاومت خوردگي و افزايش چسبندگي رنگ به سطح ورق ، ماده شيميايی مناسبي […]

ورق گالوانيزه روغنی سطح ورق های نورد گرم شده از يک لايه اکسيد آهن پوشيده شده است، برای انجام هرگونه عمليات بعدی، اين ورق ها بايد عاری از هر گونه محصولات خوردگی و لايه های اکسيدی باشد، بنابراين اين سطوح با اسيدهای مناسب شستشو می گردند. بعد از اسيد شويی، سطح ورق بعد از شستشو […]